Styrelsen Informerar

Angående husvagnar på klubben

  • Pga av disskusioner om husvagnar på klubben har det beslutats att husvagnar endast får stå på "husvagnsparkeringen", ej på klubbens parkering.
  • Det är ej tillåtet att tömma husvagnslatriner på klubbens toaletter.
  • Längre uppställningar skall tas med styrelsen. (gäller alltså inte tävlingar eller kortare aktiviteter)

//Styrelsen