Styrelsen Informerar

Info från styrelsemöte

2014-04-15

I går var det styrelsemöte. Halva gänget var ganska trötta.
Långa arbetsdagar och nattlamning bl.a., hade tagit på krafterna.
Men entusiasmen var det inget fel på.
Jag tänkte delge er lite valda delar av vad vi arbetade med under kvällen.
Vi har fått ja till att styrelsen får utbildning i föreningsteknik.

 

PR/Info har tagit fram ett välkomstbrev till nya medlemmar, som vi tycker är bra.

 

Det hade kommit in ett förslag på en kurs: ”Inspirationsdag i belöningssystem”.
Vi tyckte det var en bra idé.
Det blir till självkostnadspris med en inhyrd instruktör. Håll utkik, mer info kommer.

 

Vårens kurser är i gång. Agility (2st), rallylydnad, tävlingsförberedande, valpkurs
och allmänlydnad blev det. Tyvärr har vi ingen spårkurs trots många intresserade.

Vi fortsätter att jobba med instruktörsfrågan. Det känns ibland som att det tar lång
tid men arbetet fortskrider. Det är inte en lätt fråga.
Fortfarande saknas en ansvarig för utbildningssektorn.

 

Arbetet inför prov och utställning är i full gång i sektorerna.

 

Nya regler för KM diskuterades. Patrullhundsutbildningen är nästan ”i mål”.

 

Vi förberedde också dagordningen inför medlemsmötet den 29/4.
Då kommer bl.a. frågorna om hundar/hundträning i stugan upp.
Dagordningen kommer att finnas på FB, hemsidan och på anslagstavlan
vid klubben senast en vecka innan mötet.

 

Nästa styrelsemöte blir före medlemsmötet den den 29/4.