Styrelsen Informerar

Medlemsmöte

2014-04-29

Medlemsmötet i går var ovanligt välbesökt.
Jag tror att det var frågan om hundar i
klubbstugan som engagerade många.
22 personer röstade för, 8 röstade mot och 1 avstod från att rösta.
Så nu är det tillåtet med hundar i stugan. Självklart under ansvar.
 
Så var det frågan om träning inne i stugan. Många argument både för och emot kom fram.
Slutligen enades mötet om att styrelsen med hjälp av medlemmarna ska ta fram ett mer
preciserat förslag med regler.
Detta förslag ska vara färdigt och tillgängligt för medlemmarna minst en månad före nästa
möte som är i september. Då röstar vi om träning, enligt förslaget, ska tillåtas i stugan eller inte.
 
Nästa punkt var bildandet av en sponsringsgrupp.
Du som är intresserad av att vara med kan höra av dig till
Malin Karlsson eller mejla: styrelsen@kbruks.se
 
De nya reglerna för vårt klubbmästerskap antogs.
Det blir nu gemensamt för bruks, lydnad, agility och rallylydnad.
Det kan bli en riktigt rolig dag tror jag.
 
Före medlemsmötet hade vi ett kort styrelsemöte.
Inköp av en ”mellanstege” är bestämt och på gång.
 
Nästa styrelsemöte är den 28/5 kl. 18.30