Styrelsen Informerar

Info från styrelsemöte

2014-05-28

Då har det varit styrelsemöte igen!

Mycket var rutinarbete som att gå igenom inkomna skrivelser som
består av allt från enklare förfrågningar till faktaspäckad info från SBK.

 

Vi går också varje möte igenom hur det går för de olika sektorerna.
De flesta sektorerna gör ett fantastiskt jobb.
Det är otroligt hur det flyter på med tävlingar, utställningar, kurser, att köket fixar mat,
att huset städas, gräsmattorna klipps osv.

En stor eloge till alla som drar sitt strå (eller släpar sin jättestock) till allas vår klubb

 

Vi behöver fortfarande en ansvarig för utbildningssektorn.
Även träningssektorn behöver en ansvarig då nuvarande har slutat.
Styrelsen tycker att ”tisdagsträningen” ska fortgå hela den träningsmöjliga perioden,
alltså bara ha ett uppehåll på vintern.

 

Ett förslag om regler för inomhusträning håller på att jobbas fram.
Vi vill ha regelidéer från medlemmarna i frågan. Mejla: styrelsen@kbruks.se

 

Vi diskuterade också om vi behöver bli tydligare i informationen om olika aktiviteter.
Det är lätt att ta saker för givet när man har varit med några år.

 

Nästa styrelsemöte blir den 9/6 kl. 18.30.
Se till att era önskemål och idéer kommer in i god tid innan.

Skriv några rader. Det behöver inte vara så formellt, bara vi förstår vad ni menar.