Styrelsen Informerar

Info från styrelse/klubbmöte

2014-09-02

I tisdags var det både styrelsemöte och klubbmöte.
På styrelsemötet blev det främst en uppgradering av vad som hänt under sommaren.
Mycket av den kraft som skulle läggas på det egentliga styrelsearbetet får vi nu lägga
på sektorsarbete då det saknas ansvariga för utbildning, kök och träning.
 
Vår eminenta redaktör för Lenaskallet kommer att sluta till årsskiftet.
 
Tävlingar, ”Hundens dag” och uppvisningar i stadsparken och på Eriksberg har
genomförts som planerat.
 
Nästa styrelsemöte blir den 15/9.
 
På medlemsmötet bestämdes att beslut om att ha/inte ha hundträning i klubbstugan
kommer att tas på nästa möte, den 11/11. Förslaget finns nu tillgängligt så tyck till.
 
Det var mycket positivt att Camilla T. och Sophia J. åtog sig sponsringsarbetet till nästa år!
 

Det här är förstås bara ett axplock från mötet. Du som vill veta allt eller påverka
klubbarbetet är välkommen till nästa medlemsmöte.
 
Igår kväll satt styrelsen åter på skolbänken och fortsatte kursen i föreningsteknik.
Det är underligt att ett så ”torrt” ämne kan bli så roligt