Styrelsen Informerar

Info från styrelsemöte

2014-09-15

Vi har fått tid för en träff där vi ska få veta lite mera om den så kallade
 "Nyköpingsmodellen", hur Nyköpings BK har lagt upp verksamheten.
 
Mellanstegen är färdig för leverans.
 
Maria jobbar vidare med att köket ska fungera på höstens tävlingar.
 
Vi jobbar på att få arbetsbeskrivningarna för sektorerna färdiga.
 
Vi har rott höstens kurser i land men längtar efter att få ansvariga för sektorerna.
Det skulle frigöra tid, för styrelsen, som nu går åt för att göra även det jobbet.
 
Vi har inte fått in några förslag eller ideér om hundträning i stugan.