Styrelsen Informerar

Info från styrelsemöte

2014-10-22

I onsdags 22/10 hade vi styrelsemöte.
 
Första delen hade vi avsatt för en träff med ansvarig för tävlingssektorn.
Det blev utbyte av tankar och information.
 
Vi hade en ordentlig genomgång av den ekonomiska kvartalsrapporten. Allt är i ordning.
 
Styrelsen informerades om ”Nyköpingsmodellen”. Vi kommer att fundera vidare.
 
Styrelsen har beslutat att vi ska koncentrera oss på att ha fungerande
Utbildnings-Tävlings-och Köks-sektorer.
 
Vi beslutade även att om ingen ny redaktör för Lenaskallet dyker upp kommer
tidningen att bli ”vilande” så länge. Något informationsbrev kan skickas ut i stället