Styrelsen Informerar

Info från styrelsemöte

2014-11-18

Den 18/11 hade vi ett styrelsemöte som inleddes med information och tankeutbyte med valberedningen.

För övrigt hade vi många frågor som skulle avhandlas under kvällen.

Här kommer ett urval:

 

Arbetsbeskrivningarna för de olika sektorerna gicks igenom.

Vi tyckte dom var bra med några smärre förändringar.

Det är meningen att arbetsbeskrivningarna ska vara ”levande” dokument som kan revideras efter hand.

 

Vi planerade arbetet med verksamhetsberättelsen där de olika sektorerna också ska involveras.

 

Vi beslutade att ingen får slänga mat från frysen utan att köksansvariga är med på det.

 

Vi diskuterade utbildning av nya instruktörer.