Styrelsen Informerar

Medlemsmöte

2014-11-11

Den 11/11 var det medlemsmöte som ni säkert vet.
De extra frågor som togs upp var:
 
Hundträning i stugan enligt det förslag som fanns.
Mötet beslutade med 10 röster för och 7 röster mot att anta förslaget
Det beslutades också om att en utvärdering ska göras efter första säsongen.
 
Ett förslag om revidering av KM-reglerna (några mindre förändringar i agility och rallylydnad) antogs också.