Styrelsen Informerar

Info från styrelsemöte

2015-02-03

Den 3/2 -15 var det styrelsemöte. Vi hade många punkter på dagordningen.
Här kommer ett urval.
 
Vi bestämde att man för att få hålla kurs om man inte är utbildad instruktör så måste man ha en erfaren person med som stöd.
 
Vi beslutade att kursavgifterna ska höjas med 10 %.
 
Vi gick igenom och lade sista handen vid verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och budget inför årsmötet.
 
Vi tog fram ett kontrakt för de som utbildar sig till instruktörer som innebär
att man förbinder sig att hålla ett visst antal kurser efter utbildningen.
 
Vi har 2 röster på distriktets årsmöte den 14/3. Maria Perzon kommer att åkadit.
Om du är intresserad av att följa med, mejla till styrelsen@kbruks.se