Styrelsen Informerar

Info från Styrelsemöte/klubbmöte

2015-04-28

Tisdagen den 28/4 var det både styrelsemöte och medlemsmöte på Lenatorp.

 
De viktigaste frågorna som avhandlades var:
 
Bruksstipendiet och vilka som ska ingå i kommittén som ska utse det ekipage som får stipendiet.
Det blev Yvonne Hull, Pelle Nyberg, Malin Karlsson och Johan Bjärengren.
Stipendiet är på 1000:- det första året. Här kan du läsa om Bruksstipendiet
 
Poängberäkningen för agility i Derbyt mot Flen behövde ändras för att ge ett mer rättvist utslag.
Förslaget godtogs.
 
När det gäller vår förfrågan till kommunen om att få bidrag till att handikappanpassa en av
toaletterna så visade det sig att vi inte uppfyller grundkriterierna med ungdomsverksamhet.
 
Nästa styrelsemöte blir den 1/6.
Tänk på att lämna in förslag och förfrågningar i god tid innan mötet.