Styrelsen Informerar

Info från styrelsemöte

2015-10-12

Den 12/10 hade vi styrelsemöte.

 

Det var mest ”rutinarbete” som rapporter, skrivelser och tidigare beslutade uppgifter

som måste slutföras. (t. ex. vägen och nytt lås)
 

En kul rapport var att Sörmlands 4 nyutbildade tjänstehundsekipage har gjort sin första krigsförbandsövning.

 

Vi beslutade att vi ska ansöka om en officiell utställning till 2018.

 

Vi beslutade att vi ska fortsätta med swish nästa år.

Det är smidigt och värt den avgift som kommer att tas ut.

 

Vi diskuterade vad det kan finnas för föreläsningar/kurser som kan hållas i vinter.

T.ex. mer Nose-Work. (Vi vill gärna ha förslag)
 

Vi diskuterade också vem som kan adjungeras till valberedningen då det fattas en person där.