Medlem
 Medlemsskap gäller ett år från betalningsdatum
 
Ny medlem betalar in på Klubbens Pg 34 76 58-7
uppge för- och efternamn på inbetalningsavin eller i meddelanderutan vid internetbetalning
För att kunna registera nya medlemmar i SBK måste samtliga uppgifter nedan mejlas till
 medlemsansvarig@kbruks.se
* Fullständigt för- och efternamn
* Fullständig adress
* Postnr och postort
* Telefonnummer hem/mobil
* Fullständigt personnummer (xxxx-xx-xx-xxxx)
* E-postadress om du vill ha ditt medlemsbevis
Tilläggsuppgifter för dig som är medlem sen förut i ras/lokalklubb
* Medlemsnummer
* Rasklubb (läs mer här om Rasklubb) gäller dig som är medlem i klubb för Brukshundraser
Tilläggsuppgifter som familjemedlem
* Förnamn på den ordinarie medlemmen
* Efternamn på den ordinarie medlemmen
* Medlemsnummer för den ordinarie medlemmen
 
Medlemsformer
Ordinarie medlem
Ordinarie medlem betalar förbundsavgift och lokal avgift. 
Du kan vara ordinarie medlem i flera klubbar.
Då betalar du bara en förbundsavgift, men lokal avgift till varje klubb som du är medlem i.
 
Familjemedlem
Familjemedlem betalar endast lokal avgift. 
Förutsättningen är att någon i din familj, i samma hushåll, redan är ordinarie medlem
och att du blir medlem i samma klubb eller klubbar
 
Ungdomsmedlem är mellan 7 och 25 år.
Gå med i Sveriges Hundungdom (SHU) och välj Svenska Brukshundklubben som specialklubb.
Då får du två medlemsskap för priset av ett.
Gå till Sveriges hundungdoms hemsida för mer information >> 
 
Det första året som du är medlem betalar du medlemsavgiften direkt
till den lokala brukshundklubben eller rasklubben. 
Det andra året får du en avi från Brukshundklubbens förbundskansli
som hanterar din medlemsbetalning till klubben fortsättningsvis.
 
Medlemskap i
SvenskaBrukshundklubben

Ordinarie medlem.................................570 kr
Lokal avgift KBK -
redan medlem i  lokal- eller rasklubb
(medlem i klubb för Brukshundraser).........170 kr
Familjemedlem......................................170 kr
Sveriges Hundungdom (7-25år)............320 kr