Medlem
 
Bli medlem
För att bli medlem i Katrineholms Brukshundklubb klickar du på den här länken:
https://brukshundklubben.membersite.se 
Ny medlem klickar därefter på knappen "Bli medlem"  
Är du redan medlem i en klubb inom Svenska Brukshundklubben
 loggar du först in och går därefter till Medlemskap - Bli medlem i vänstermenyn. 
 
 Medlemsskap gäller ett år från betalningsdatum
 
Medlemsformer
Ordinarie medlem
Ordinarie medlem betalar förbundsavgift och lokal avgift. 
Du kan vara ordinarie medlem i flera klubbar.
Då betalar du bara en förbundsavgift, men lokal avgift till varje klubb som du är medlem i.
 
Familjemedlem
Familjemedlem betalar endast lokal avgift. 
Förutsättningen är att någon i din familj, i samma hushåll, redan är ordinarie medlem
och att du blir medlem i samma klubb eller klubbar
 
Ungdomsmedlem är mellan 7 och 25 år.
Gå med i Sveriges Hundungdom (SHU) och välj Svenska Brukshundklubben som specialklubb.
Då får du två medlemsskap för priset av ett.
Gå till Sveriges hundungdoms hemsida för mer information >> 
 
 
Medlemskap i
SvenskaBrukshundklubben

Ordinarie medlem.................................570 kr
Lokal avgift KBK -
redan medlem i  lokal- eller rasklubb
(medlem i klubb för Brukshundraser).........170 kr
Familjemedlem......................................170 kr
Sveriges Hundungdom (7-25år)............335 kr