Styrelse/Sektorer 2024
 
Mailadress Styrelsen -  styrelsen@kbruks.se
Ordförande Andreas Peterzén
ordforande@kbruks.se
Vice ordförande Jonas Peterzén

Sekreterare Gullevi Bergqvist
sekreterare@kbruks.se
Kassör Maria Perzon
kassor@kbruks.se
070-471 37 96

Ledarmöter Bjarne Persson
bjarne.persson@outlook.com
070-758 00 56
  Lotta Asplund
pr-info@kbruks.se
070-600 61 17
  Tina Berggren
berggren_tina@hotmail.com
070-574 74 41
Suppleanter Caroline Lindström
  Rickard Nilsson
   
Revisorer Göran Svarén
  Vakant
Revisorsuppleant Helena Wiklund
   
Medlemsansvarig medlemsansvarig@kbruks.se
   
Sektorer Sammankallande
Hundägarutbildning HUS
Kursansvarig
Caroline Lindström
hus@kbruks.se
Träning Vakant
Tävling Bruks Mikael Svensson
Elsmari Nilsson
tavling@kbruks.se

Tävling Lydnad Maria Perzon
tavling@kbruks.se
Mentalansvarig Linda Ling
mental@kbruks.se
Rasutveckling RUS
Maria Perzon
utstallning@kbruks.se
Agility Lotta Asplund
Rallylydnad & Nosework
Caroline Lindström
rally@kbruks.se
Tävlingssekreterare Yvonne Hull
tavling@kbruks.se
Tjänstehund Vakant
Ungdom Rickard Nilsson
Kökskommité Kerstin Löwenhamn
PR/Info Lotta Asplund
pr-info@kbruks.se
Fastighet inne/ute
Inne - Vakant
Ute - Vakant
Valberedning
Johanna Eriksson