Styrelse/Sektorer 2023
 
Mailadress Styrelsen -  styrelsen@kbruks.se
Ordförande Caroline Lindström
ordforande@kbruks.se
070-481 02 28
Vice ordförande Peter Rönnbäck
peterronnback85@gmail.com
070-862 59 77
Sekreterare Gullevi Bergqvist
sekreterare@kbruks.se
Kassör Maria Perzon
kassor@kbruks.se
070-471 37 96

Ledarmöter Bjarne Persson
bjarne.persson@outlook.com
070-758 00 56
  Lotta Asplund
pr-info@kbruks.se
070-600 61 17
  Malin Olovsson
malinolovsson@gmail.com
Suppleanter Tina Berggren
berggren_tina@hotmail.com
070-574 74 41
  Jonas Peterzén
   
Revisorer Lena Ohlsson
  Göran Svarén
Revisorsuppleant Marianne van Gennep
   
Medlemsansvarig medlemsansvarig@kbruks.se
   
Sektorer Sammankallande
Hundägarutbildning HUS
Kursansvarig
Caroline Lindström
hus@kbruks.se
Träning Maria Forsman
Tävling Bruks Mikael Svensson
Elsmari Nilsson
tavling@kbruks.se

Tävling Lydnad Maria Perzon
tavling@kbruks.se
Mentalansvarig Linda Ling
mental@kbruks.se
Rasutveckling RUS
Maria Perzon
utstallning@kbruks.se
Agility Lotta Asplund
Rallylydnad & Nosework
Caroline Lindström
rally@kbruks.se
Tävlingssekreterare Yvonne Hull
tavling@kbruks.se
Tjänstehund Vakant
Ungdom Ulrika Fors
Kökskommité Kerstin Löwenhamn
PR/Info Lotta Asplund
pr-info@kbruks.se
Fastighet inne/ute
Inne - Vakant
Ute - Benny Olsson
Valberedning Yvonne Hull
Johanna Eriksson
Andreas Peterzén