Kalender 2021

 

 

September
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  Lydnadstävling
12  
13  Prova på Rallylydnad kl. 18-20
14  Prova på K9 Biathlon &  Nosaktivering kl. 18-20
15  
16  Medlemsmöte kl. 19
17  
18  Spår- & Rapporttävling
19  Spår- & Söktävling
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  

 

Oktober 
1  
2  
3  Appelltävling Spår & Sök
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  Lydnadstävling
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30