Träningssektorn
 
Tisdagsträning 
 
 
 17.30 platsliggning utan skott
 18.00 platsliggning med skott
 
 efter platsliggningen blir det budföring utan och med skott