Resultat från KBK's
tävlingar 2016
 
Här finns resultat från våra tävlingar
 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010
   
14 februari
Lydnad I-Elit - RIDHUS
Rallylydnad - Mästarklass - RIDHUS
16 april Spår - Ekl - Dubblerad
17 april Spår - Ekl - Dubblerad
10 maj Rallylydnad - Nybörjare
29 maj Spår - Appell
31 maj Derby mot Flen
4 juni Agility klass 1 hopp och agility
5 juni Rallylydnad - Nybörjare, Fortsättningsklass
6 juni Rallylydnad -Avancerad & Mästarklass
15 juni Lydnad I-Elit
20 augusti Rallylydnad - Nybörjare - Resultat & Avancerad
21 augusti Rallylydnad - Fortsättning - Resultat & Mästarklass
28 augusti Agility klass 2-3 hopp och agility
10 september Spår - Hkl - Resultat &
Sök - Lkl-Ekl - Resultat

11 september

Spår - Lkl - Resutat &
Rapport - Lkl-Ekl - Resultat
2 oktober Spår - Sök - Rapport Appell - Resultat
22 oktober KM
6 november
Lydnad - I-Elit