Bästa klubbhund 2020
Tyvärr kommer Bästa klubbhund i någon gren inte utses 
pga för få tävlingstillfällen under året