Regler, anmälan & avgifter
 
* Här kan du läsa om tävlingar, grenar, anmälan och regler
 
* Tävlingsregler Bruks
 
  * Tävlingsregler Lydnad
 
* Tävlingsregler Rallylydnad
 
 
  Anmälan till SBK-tävling
 
Info från SBK angående anmälan & betalning
 
Klubbens Pg 34 76 58-7
 
Anmälningsavgifter
     
     
Bruksprov: Appell 300 kr
  Lägre - högre - elit 350 kr
Lydnadsprov: Startklass
150 kr
  klass I & II 250 kr
  klass III 300 kr
Agility: Individuellt 60 kr
  Lag 185 kr
Rallylydnad: Individuell 150 kr
Mentaltest:   600 kr
Korning:   750 kr
Exteriörbeskrivning:   150 kr

Observera vid anmälan

  • Anmälan och avgiften ska vara arrangören tillhanda senast 3 veckor innan arrangemanget.
    För utställningar gäller 1 månad.
  • Anmälan är inte komplett förrän arrangören fått besked från banken om att betalning har skett.
  • Återbud till tävlingar sker direkt till arrangören och inte till Svenska Brukshundklubben centralt.