Kursplaner
 
 
På den här sidan hittar du informationoch kursplaner till de vanligaste kurserna
som hålls på de lokala klubbarna.Kursplanerna som presenteras är förslag och
lokala variationer förekommer. Kom ihåg att det är klubben som är ansvarig för kursinnehållet
 
Grundkurs/valpkurs   
Grundkursen innehåller den grundläggande kunskap som en hundägare behöver ha för
att kunna uppfostra sin hund till att bli allmänlydig. Det handlar om relationen
med hunden, förstå vem hunden är, hur hunden lär sig, inlärning av olika
allmänlydnadsmoment, lagar och förordningar och annat.Grundkursen kan inriktas
både mot valpar och lite mer vuxna hundar.
Det är hundägaren som ska lära sig att träna hunden och hundens ålder är av
mindre intresse - men det är förstås alltid bäst om utbildningen börjar så tidigt 
som möjligt i hundens liv.
 
Fortsättningskurs allmänlydnad         
Fortsättningskursen handlar om störningsträning och att etablera kunskaperna från
valp och grundkursen.  Det tar tid innan en hund är väluppfostrad och allmänlydig.
Det kräver mognad att klara alla störningar som finns i samhället. Hunden behöver
många träningstillfällen tills den blir en vuxen och stabil vovve. Allmänlydnad är en
färskvara som fordrar övning under hela hundens liv.
 
Allmänlydnadspasset – Lydnad klass I & Lydnad klass II    
Målet för den grundläggande hundägarutbildningen är att hunden (och ägaren) ska
bli godkända i allmänlydnad genom en "passkontroll". Allmänlydnadspasset finns att
köpa på SBK-shopen, men det är bara den som har klubbens behörighet att handla  
internt material på shopen som kan beställa.
 
Kurs för aktivering och tävling   
Parallellt med grund-, fortsättnings- och allmänlydnadskurser erbjuder de flesta    
klubbar andra kurser som anknyter till brukshundklubbens verksamhet.
Det kan till exempel vara:
 • kontakt och samarbete      
 • klickerträning    
 • rallylydnad  
 • agility   
 • lydnadsmoment för bruks- och lydnadsprov  
 • uppletande av föremål  
 • spår, sök eller rapport   
 • nosework  
 • specialsök
 
 
Tillbaka till Kurssidan