Tävlingar på KBK 2022
 
Läs här om Regler, Anmälan & Avgifter
 
Här finns resultat från våra tävlingar

2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 -  2016 - 
2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010

   
23/4   Spår Elit
   
7/5 Lydnad - Start & Klass 2 FM
  Lydnad - Start & Klass 2 EM
8/5 Lydnad - Klass1 & 3 FM
  Lydnad - Klass1 & 3 EM
   
21/5 Spår Appell
   
11/9 Lydnad - Start & Klass 1 & 2 & 3
   
17/9 Spår Högre
17/9 Rapport Lägre-Högre-Elit
18/9 Spår Lägre
18/9 Sök Lägre-Högre-Elit
   
1/10 Spår & Sök Appell
   
9/10 Lydnad - Start & Klass 1