Styrelsen Informerar

Trivselregler

 
Katrineholms brukshundklubb är en ideell förening och det är vi medlemmar som skapar klubben.
Alla är hjärtligt välkomna att besöka vår klubbstuga och rasta sina hundar i den fina omgivningen,
men för allas trevnad har vi några enkla regler som är lätta att följa och som skapar trivsel för alla
som besöker vår anläggning och klubbstuga på Lenatorpet
 
Vår grundfilosofi:
•  Alla hundar, oavsett ras, och alla hundägare är välkomna och har samma värde
  Vi verkar för hundträning med positiva inlärningsmetoder, enligt SBKs dressyrpolicy
•  Vi verkar för god hundhållning
•  Vi vill utbilda och skapa kunniga och engagerade hundägare där individens
    önskemål,
intresse och behov står i fokus
•  Vi vill vara en aktiv klubb där alla kan hitta något roligt att sysselsätta sig och sin hund med.
•  Vi vill hjälpa till att sprida en positiv bild av hundar och hundägande i samhället.
•  Vi pratar gott om varandra och varandras hundar
•  Vi respekterar varandras träningsgrenar
 
Våra träningsplaner:
•  Planerna är till för alla medlemmar i Katrineholms brukshundklubb.
•  Det är inte tillåtet att rasta sin hund på planerna.
    Om olyckan är framme, se till att plocka upp och släng påsen i soptunnan.
•  Hunden ska vara kopplad om den inte är i träning.
•  Visa hänsyn till varandra och varandras träning. Tänk på att det kan förekomma skotträning vissa dagar.
•  Kursverksamhet arrangerad av Katrineholms BK har företräde framför privat träning och träningsgrupper
•  Hundar får inte leka med varandra på appellplanerna när annan träning pågår.
•  Löptikar är välkomna dock inte 2 dagar innan lydnad eller bruks tävling
•  Kom ihåg: Ju fler vi är på planerna desto roligare är det!
•  Inga fimpar eller snus på marken
 
Stugan:
•  Ta gärna en fika, men glöm inte att betala.
•  Om du fikar, plocka undan och diska efter dig
•  Torka av borden och ställ upp stolarna, tänk på att lämna stuga i det skick du vill finna den.
•  Om det är smutsigt ute, tänk på att torka av skor.
•  Rökning är inte tillåten i stugan.
 
Omgivningarna och parkeringen:
•  Plocka alltid upp hundbajs, även under rastning. Släng påsarna i en tunna.
•  Kör sakta! Gäller både på vägen till och på parkeringen.
•  Inga lösa hundar på parkeringen.
    Släpp inte fram din hund till en annan hund, eller person,
utan att först frågat om det är ok.
•  Inga fimpar eller snus på marken
 
Om alla hjälps åt alla hålla stugan i bra skick och följa
dessa enkla regler kommer det att vara trevligt och lätt
att besöka Lenatorpet