Styrelsen Informerar

Angående husvagnar på klubben

Pga av disskusioner om husvagnar på klubben har det beslutats att.
husvagnar endast får stå på "husvagnsparkeringen", ej på klubbens parkering
Det är ej tillåtet att tömma husvagnslatriner på klubbens toaletter.
Längre uppställningar skall tas med styrelsen. 
(gäller alltså inte tävlingar eller kortare aktiviteter)
//Styrelsen