Styrelsen Informerar

Uppförandepolicy

   
   
Katrineholms BK:s Konfliktpolicy
 
”Nolltolerans” mot dåligt uppförande på möten, träning och tävling. 
1) Prata med den du har en konflikt med direkt och försök lösa problemet på det viset. 
2) Ta hjälp av ordförande eller vice ordförande för konfliktlösning - 
kan vara bra att ha en tredje mer objektiv part som kan vara med och försöka lösa konflikten. 
3) Vi tar hjälp från föreningscoacherna på SBK. 
Ur SKKs grundregler 1:2 att handla och uppträda på sådant sätt att det inte skadar .
eller motverkar SKK eller dess medlemsorganisationer och inte uttala sig 
nedsättande i tal eller skrift om en funktionär med uppdrag inom SKK