Styrelsen Informerar

- Tack vare stort intresse för rallylydnad på klubben har det beslutats att köpa in
nya rallylydnadsskyltar
 
- Planer på att inhängna någon del av våra planer är påbörjade.
 
- Beslut finns på att renovera köket. 
Styrelsen försöker nu samla en grupp av medlemmar med ideer och/eller
praktisk kunskap som kan hålla i detta så det blir så bra som möjligt.
Gärna bla någon/några som jobbar i köket.
Nästa klubbmöte som är den 8/11 kl 19.00 kommer till viss del handla om detta.
 Välkomna!!!
 
- Pga av diskusioner om husvagnar på klubben har det beslutats att husvagnar 
endast får stå på "husvagnsparkeringen", ej på klubbens parkering.
Det är ej tillåtet att tömma husvagnslatriner på klubbens toaletter
Längre uppställningar skall tas med styrelsen.
(gäller alltså inte tävlingar eller kortare aktiviteter)
 
//Styrelsen